Close

PIOTR ZASADA

Piotr Zasada
Księgowy

Urodzony 24.05.1988r. w Pabianicach.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego o kierunku rachunkowość.

Posiada Certyfikaty Zawodowe:

Księgowego – celująco zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, październik 2019 – grudzień 2019 w Łodzi.

Specjalisty ds. Podatków – w ramach kursu i egzaminu zrealizowanego przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce, lipiec 2019 – wrzesień 2019 w Warszawie.

Ponadto uczestniczył w szkoleniach:

2019 r. – Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w SK w Łodzi.

2018 r. – Księgowość projektów unijnych.

2018 r. – Faktura VAT.

2018 r. – Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji.

2017 r. – Przedawnianie roszczeń.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych jednostkach sektora prywatnego i publicznego.
Pracował min. dla jednostek samorządu terytorialnego:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na stanowisku inspektora ds. płatności w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie uzyskał pozytywne wyniki egzaminów ze znajomości procedur wykonywania zadań Agencji Płatniczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Miasta Łodzi – Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi na stanowisku starszego referenta w Samodzielnym Stanowisku ds. Prawnych oraz Wydziale Finansowo-Księgowym: Dział Funduszy Celowych.
Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi na stanowisku stażysty w Wydziale Finansowo-Księgowy.
Business Support Solution Spółka Akcyjna na stanowisku asystenta w Dziale Księgowości.

Języki: Rosyjski, Angielski

Hobby: rower z siłownią, podróże, turystyka, film.