Close

MONIKA KOWNER

Właściciel biura rachunkowego, prezes fundacji, doradztwo i usługi księgowe, działalność w trzecim sektorze. Urodzona: 26.01.1976r. w Łodzi. Matka dwóch synów, Józefa i Huberta.
Wykształcenie: 1986-1992 ukończona szkoła muzyczna pierwszego stopnia nauki gry na pianinie; 1994 – 1999 studia wyższe: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne w Katedrze Handlu i Finansów Uniwersytetu Łódzkiego; maj 2001 – celująco zdany egzamin państwowy dla kandydatów na członków do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa; 2004 – 2006 kurs języka francuskiego w Szkole Berlitza w Łodzi; luty – czerwiec 2006 – celująco zdany kurs dla kandydatów na księgowych bilansistów w Stowarzyszeniu Księgowych w Łodzi; 2006 – 2007 ukończenie Podyplomowego Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym plus; 2009 – 2010 udział w cyklu szkoleń w Inkubatorze Organizacji Pozarządowych w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi (160 godzin); styczeń 2010 – uzyskanie Certyfikatu Księgowego NR 36594/2010 potwierdzającego kwalifikacje i uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; marzec – maj 2010 – kurs „Zatrudnienie i płace GRUPA 2/10/S” w Stowarzyszeniu Księgowych w Łodzi; czerwiec 2010 – kurs „Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów PKPR/10” w SK w Łodzi; czerwiec – październik 2010 udział w szkoleniu w ramach projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia” w Instytucie Europejskim w Łodzi (160 godzin); maj – czerwiec 2012 udział w szkoleniach z fundraisingu w Polskim Stowarzyszeniu Fundraisingu; marzec 2013 – udział w szkoleniu „Delegacje krajowe i zagraniczne” oraz „Zmiany z VAT w 2013 roku” w Stowarzyszeniu Księgowych w Łodzi; czerwiec 2013 – udział w szkoleniu „Cash Flow wg ustawy o rachunkowości” w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce; grudzień 2013 – Akcja Bilans 2013 w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce; wrzesień 2014 – prowadzenie księgowości stowarzyszeń i fundacji w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce; grudzień 2014 – Akcja Bilans 2014 w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce; luty 2015 – zamknięcie roku 2014 w fundacjach i stowarzyszeniach Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce; październik 2015 – Spółki Komandytowe w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.
Praktyka zawodowa: 1999 – 2000 pracownik umysłowy w Biurze Rachunkowym; 2002 – 2003 pracownik administracyjno-finansowy w Raab Karcher Materiały Budowlane Sp. z o.o.; 2004 – 2006 księgowa w Hutchinson Poland Sp. z o.o. (2 lata jako przewodnicząca komisji inwentaryzacyjnej, odpowiedzialna za spis z natury i rozliczająca 9 linii produkcyjnych, gospodarka magazynowa, deklaracje VAT); 2006 – 2010 samodzielna księgowa w Polskiej Grupie Farmaceutycznej S.A. (prowadzenie dokumentacji księgowej firm, sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji VAT, CIT i PIT, reprezentacja przed US i innymi organami kontroli, płatności, umowy z pracownikami); od 2009 koordynator, a także księgowa w projektach dofinansowanych ze środków EFS w ramach POKL; 2011 – nadal, właściciel biura rachunkowego, obsługującego 30 organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego; od 2011 doradca w zakresie księgowości trzeciego sektora (w Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich, Stowarzyszeniu „Ja-Ty-My”, „Opus”); 2011 – 2013 główna księgowa w Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich; od 2011 trener z zakresu księgowości w stowarzyszeniach i fundacjach oraz dla firm o pełnej księgowości i KPiR; czerwiec 2012 – przeprowadzenie szkolenia „Specjalista z zakresu kadr i płac” 320 godzin w firmie BRost.; lipiec 2012 – przeprowadzenie szkolenia „Księgowość i płace w małej firmie” 180 godzin w firmie BRost.; czerwiec 2013 – przeprowadzenie szkolenia „Księgowość organizacji pozarządowych” 8 godzin w Grupa Inspro Sp. z o.o.; lipiec 2013 – przeprowadzenie szkolenia „Podstawy księgowości” 160 godzin w firmie BRost.; wrzesień – październik 2013 – przeprowadzenie szkolenia „Podstawy księgowości” 160 godzin w firmie BRost; maj – sierpień 2014 – szkolenie z zakresu kard i płac, programu Płatnik dla uczestników kursu „Księgowość podmiotów gospodarczych z obsługą komputerowych programów księgowych” prowadzonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi.
Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Partnerstwa dla Łodzi;
Osiągnięcia: od 2011 roku prowadzi biuro rachunkowe; w latach 2011-2013 prowadziła doradztwo i usługi księgowe oraz kadrowe dla ponad 40 organizacji z województwa łódzkiego, z których większość pozostała nadal jej klientami; pozytywnie przeszła kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych, otrzymała pozytywną opinię biegłego rewidenta; od 8 lat czynnie angażuje się w działania trzeciego sektora jako prezes Fundacji Ogród Serca; jest osobą wszechstronnie uzdolnioną, niesamowicie przedsiębiorczą, cechuje ją wielki humanitaryzm i tolerancja, pracuje ponad podziałami, posiada błyskotliwy sposób rozumowania i wielką inteligencję, ma zdolność do szybkiego, analitycznego myślenia, zawsze zwrócona jest na przyszłość, czego dowodem jest postępowe i niekonwencjonalne podejście do spraw; swoją otwartością i serdecznością potrafi zjednać otoczenie; jest kobietą zdecydowaną i ambitną, która zawsze stara się osiągnąć zamierzony cel; Biuro Rachunkowe jest ściśle związane z usługami dla NGO: atutem jest bardzo dobra znajomość zasad i aspektów prawnych funkcjonowania trzeciego sektora; posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług księgowych i prawnych dla stowarzyszeń i fundacji, które gwarantuje stworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont, odpowiednio do prowadzonej działalności statutowej; w ofercie znajduje się również pisanie statutu i pomoc w wypełnianiu wszelkich niezbędnych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego; Biuro świadczy usługi w zakresie Projektów Unijnych; atutem jest profesjonalne pisanie wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych; posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozliczania pod względem finansowym kilkumilionowych dotacji.

Języki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, łacina.
Hobby: muzyka i taniec, podróżowanie, od 2011 siłownia, od 2017 brydż sportowy (członek Polskiego Związku Brydża Sportowego).