Close

JADWIGA KRAKOWIECKA

mgr Jadwiga Krakowiecka

Urodzona 20 września 1989 r. w Radomsku, absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. W 2013 r. odbyła wolontariat międzynarodowy w Chińskiej Republice Ludowej w ramach programu AIESEC. W latach 2014 – 2015 pracownik Fundacji Urban Forms. Koordynatorka projektów społecznych, asystentka. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie pisania i rozliczania dotacji rządowych oraz samorządowych. Brała udział w szkoleniach „Zielone światło dla MŚP”, „Model kontraktowania usług społecznych”, skierowanych dla pracowników NGO oraz „Fundusze europejskie – jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Obecnie kształcąca się na kierunku rachunkowość (kwalifikacja w zawodzie A.36 – Prowadzenie rachunkowości oraz A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych). Maj 2016 – ukończony kurs „Kadry i płace”, zaświadczenie nr 35/2016 wydane przez MEN. Czerwiec 2016 – udział w szkoleniu „Zasady przyznawania, dokumentowania i ustalania podstawy wymiaru świadczeń wypłaconych w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem oraz Elektroniczne zwolnienia lekarskie E-ZLA – korzyści i ułatwienia” zorganizowanym przez ZUS, oddział w Łodzi.

Języki: angielski, chiński
Hobby: podróże, obyczaje i kultura Dalekiego Wschodu, film, fitness.