Close

DOMINIKA ZARZYCKA – DUDEK

Dominika Zarzycka – Dudek
Radca prawny

Urodzona 8 czerwca 1986 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W grudniu 2014 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Po jej zakończeniu przystąpiła do egzaminu radcowskiego, z którego uzyskała II wynik w województwie Łódzkim w 2015 r. Jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę radców Prawnych w Łodzi pod numerem ŁD-M-2039.

Uczestniczyła w następujących szkoleniach:

2019 r. – Najważniejsze aspekty nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu cywilnego w latach 2016-2019

2018 r. – Warsztaty: zasady pisania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

2017 r. – Jak przygotować dział kadr do stosowania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO/GDPR)

2017 r. – Trening z obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy w 2017 r.

2017 r. – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem zmian od 1.01.2017 r.

2017 r. – Lista płac 2017 r. Jak uniknąć błędów w naliczaniu wynagrodzeń?

2017 r. – Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany w kwocie wolnej od podatku. Obowiązki płatnika przy rozliczaniu roku 2016.

2016 r. – Trzy kroki do wyeliminowania problemów z zakresu czasu pracy. Prawidłowo ustal, zaplanuj i rozlicz czas pracy w 2016 r.

2015 r. – Szkolenie mediacyjne zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi, Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, Fundację Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dominika Zarzycka-Dudek specjalizuje się w prawie pracy. Jej wiedzę uzupełnia doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w firmie IQ2 Górski, Fiedorowicz Sp. j. z siedzibą w Łodzi (dawniej: Krajowa Izba Podatkowa Górski, Fiedorowicz Sp.j.), organizującej szkolenia m.in. z zakresu prawa pracy.   Mimo specjalizacji w prawie pracy, nieobce są jej inne gałęzie prawa np. prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo umów, prawo administracyjne. Nie sprawia jej zatem trudności przygotowanie skomplikowanej umowy handlowej, pozwu, przeprowadzenie windykacji itd. Bardzo dobrze zna mechanizmy działania sądów oraz instytucji państwowych i samorządowych.

Języki: angielski
Hobby: literatura, salsa liniowa, podróże, historia.