Cena usług księgowych jest zależna od wielu czynników, dlatego dla każdego klienta jest ustalana indywidualnie. Poniżej prezentujemy szacunkowe ceny.

Książka przychodów i rozchodów + rejestry VAT

130 zł
 • do 10 dokumentów – 130 zł
 • od 11 do 20 dokumentów – 160 zł
 • od 21 do 40 dokumentów – 190 zł
 • powyżej 40 dokumentów – 220 zł
 • Według ustawy o prowadzeniu książki przychodów i rozchodów dokumentem księgowym są faktury zakupu i sprzedaży oraz dowody wewnętrzne.
  Zamknięcie roku, wraz z rocznym rozliczeniem właścicieli i PIT-11 dla wszystkich pracowników wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie Biura + podatki i opłaty z tym związane.

Księgi rachunkowe + rejestry VAT

850 zł
 • do 20 dokumentów – od 850 zł
 • od 21 do 40 dokumentów – od 1000 zł
 • powyżej 40 dokumentów – od 1300 zł
 • Dokumentem księgowym wg Ustawy o Rachunkowości są faktury zakupu lub sprzedaży, dokumenty magazynowe PZ, WZ, MM, dokumenty kasowe KP, KW, wpłaty i wypłaty z rachunku bankowego, polecenie księgowania.
  Sporządzenie sprawozdania finansowego, wraz ze sporządzeniem uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe oraz sporządzenie wniosku do KRS zatwierdzającego bilans wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie Biura + podatki i opłaty z tym związane.

Ryczałt + rejestry VAT

130 zł
 • do 10 dokumentów – 130 zł
 • od 11 do 20 dokumentów – od 160 zł
 • od 21 do 40 dokumentów – od 190 zł
 • powyżej 40 dokumentów – od 220 zł
 • Zamknięcie roku wraz z rocznym rozliczeniem właścicieli i PIT-11 dla wszystkich pracowników wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie Biura + podatki i opłaty z tym związane.

Kadry i płacepełna obsługa kadrowa firm wraz z wyliczaniem płac

50 zł / osobę
 • umowa zlecenie/o dzieło – 40 zł / osobę
 • wystawienie PIT-11 – 30 zł / osobę
 • rozliczenie roczne PIT-36/PIT-37/PIT-28 – 50 zł